feedburner
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

feedburner count

HUKUM REJAM SAMPAI MATI KE ATAS ZUL HASSAN

BERCUKUR SELEPAS MENGAKU SEKS ITU SEDEKAH.DIALAH ZUL HASSAN
KECEWA SELEPAS BERSAMA?APAKAH INI SEDEKAH DALAM ISLAM?JIKA MEREKA BERSEKEDUDUKAN TANPA BERNIKAH.
2 PEMIMPIN BESAR PERAK YANG MEMPUNYAI RAKAN KERJA POLITIK KAKI ZINA.NAUZUBILLAH.TAPI DEKAT KG KOH APA KURANGNYA DENGAN KES ZINA NI.KAFIR MANA TAHU BAB ZINA......

Zina ialah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang lelaki dengan seorang perempuan tanpa nikah yang sah mengikut hukum syara' (bukan pasangan suami isteri) dan kedua-duanya orang mukallaf, dan persetubuhan itu tidak termasuk tarif ''Wati Syubhat'' (persetubuhan yang meragukan). Mengikut peruntukan hukum syara' yang disebutkan di dalam Quran dan hadith dan yang dikuatkuasakan dalam undang-undang qanun jinayah syar'iyah bahawa orang yang melakukan perzinaan itu apabila sabit kesalahannya di dalam mahkamah wajib dikenakan hukuman, iaitu disebat sebanyak seratus kali sebat.


Firman Allah swt:
Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali sebat, dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum Allah, jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah disaksikan hukum siksa yang dikena kepada mereka itu oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman*. (
Surah an-nur 2 )


Hukuman yang disebut dalam surat an-Nur ayat 2 ini adalah secara umum, tetapi di dalam hadis-hadis Rasulullah saw dijelaskan satu persatu hukumannya, iaitu jika lelaki atau perempuan yang berzina itu pernah menikmati persetubuhan yang halal, maka hukuman bagi tiap-tiap seorang di antaranya ialah direjam. Sebaliknya jika mereka belum pernah merasa kenikmatan persetubuhan, maka hukumannya ialah disebat seratus kali sebat dan dibuang negeri. Lelaki atau perempuan yang melakukan Zina Ghairu Muhsan sebagaimana yang dinyatakan dalam perkara 16 (ii) wajib dikenakan ke atas mereka hukuman sebat seratus kali sebat dan di buang negeri selama setahun. - Kifayah al-Akhyaar 2/178

HUKUMAN YANG DIKENAKAN ZINA MUHSAN DAN GHAIRU MUHSAN
1. Seseorang yang melakukan zina muhsan, samada lelaki atau perempuan wajib dikenakan ke atas mereka hukuman had(rejam), iaitu dibaling dengan batu yang sederhana besarnya hingga mati, sebagaimana yang dinayatakan dalam perkara 15(2).


2. Seseorang yang melakukan zina ghairu muhsan, samaada lelaki atau perempuan wajib dikenakan ke atas meeka hukuman sebat seratus sebat, dan dibuang negeri selama setahun, sebagaimana yang dinyatakan dalam perkara 15(3).


3.Hukuman yang dikenakan ke atas orang yang zina muhsan dan ghairu muhsan sebagaiman yang disebutkan dalam ceraian (1) dan (2) adalah berdalilkan nas-nas berikut:-


i) Hadith Rasulullah saw yang diriwayatkan daripada Ibn Abbas katanya:-
Saidina Umar (Khalifah Islam yang kedua) telah berkata dalam ceramahnya. Sesungguhnya Allah Taala telah membangkitkan (mengutus) Nabi Muhammad saw dengan sebenarnya dan menurukan kepadanya Kitab (Al-Quran). Maka adalah di antara ayat-ayat yang diturunkan itu ialah ayat rejam. Kami telah membaca dan menghafaznya, dan kami juga telah menjalakan hukuman rejam. Sesungguhnya Aku sangat-sangat takut di belakang hari nanti andainya ada orang yang berkata: Hukuman rejam itu tidak ada di dalam kitab Allah (Al-Quran), maka dengan itu mereka akan sesat disebabkan meninggalkan kewajipan yang telah diturunkan Allah. Maka hukuman rejam itu hak sebenarnya atas mereka yang berzina, lelaki dan perempuan apabila zina muhsan, apabila ada saksi atau mengandung atau ia mengaku melakukan perzinaan.-Riwayat Syaikhan, Abu Daud, Tarmizi dan Nasai.


ii) Hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah katanya:-
Seorang lelaki (Ma'iz Al-Islami) datang mengadapRasulullah saw yang sedang berada di Masjid maka ia memanggil baginda lalu berkata: Wahai Rasulullah! sesungguhnya aku telah berzina, maka baginda berpaling daripadanya sehingga lelaki itu mengulangi pengakuannya sebanyak empat kali. Kemudian apabila lelaki tadi membawa empat saksi ke atas dirinya, maka Rasulullah saw bertanya lagi. Adakah engkau telah muhsan, lalu Rasulullah saw bersabda: Pergilah kamu semua dan rejamlah dia. - Riwayat Muslim.


iii) Hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan daripada 'Ubadah b Al-Somit daripada Nabi saw sabdanya:-
Ambillah oleh kamu peraturan daripadaku. Ambillah oleh kamu peraturan daripadaku. Sesungguhnya Allah telah memberikan jalan untuk mereka. Perawan dan jejaka (yang melakukan perzinaan), hukumannya disebat sebanyak seratus kali sebat dan dibuang negeri selama setahun. Dan janda sama janda (berzina) hukumannya sebat sebanyak seratus kali sebat dan direjam. - Riwayat Muslim dan Abu Daud.

iv) Hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan daripada Zaid bin Khalid Al-Jahani katanya:-
Aku dengar Nabi saw pernah menyuruh pada mereka yang melakukan zina ghiru Muhasan dijatuhkan hukuman sebat sebanyak seratus kali dan dibuang negeri selama setahun. - Riwayat Muslim dan an-Nasaai.


JUSTERU, ZUL HASSAN IALAH ORANG YANG PERLU DIREJAM ATAU DI ROTAN 100 KALI KERANA DIA TELAH MENGAKU.ORANG PAS PULA HANYA TAHU TUDUH UMNO DAN MEREKA SENDIRI TAK PERNAH NAMPAK ORANG YANG DITUDUH ITU MELAKUKAN ZINA.DALAM KES INI ZUL HASSAN DAH KATA SEKS ITU SEDEKAH