feedburner
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

feedburner count

PERMATANG PASIR : SAH KERAJAAN NEGERI PERKAUMAN

Program Bantuan Pendidikan RM 8.5 JutaKepada 172 Buah Sekolah

58. Pendidikan yang baik merupakan batu asas kemakmuranekonomi sesebuah negeri dan kejayaan seseorang individu.Walaupun pendidikan bukan tertakluk di bawah bidang kuasaKerajaan Negeri, tumpuan akan terus diberikan demi mempergiatkanpembangunan sumber manusia. Kerajaan Negeri memperuntukkansebanyak RM8.5 juta dalam bentuk wang atau harta modal kepadasekolah bantuan modal atau bantuan kerajaan seperti di bawah.Peruntukan akan diberikan mengikut keperluan. Oleh yang demikian,sekolah yang mampu tidak akan diberikan peruntukan.

PECAHAN PERUNTUKAN YANG DICADANGKAN MENGIKUT JENIS SEKOLAH

BIL SEK JUM (RM)
1 Sekolah Agama Rakyat 15 1.5 juta
2 SMJK (C) dan SRJK (C) &
Sekolah Missionary 124 4.5 juta
3 SRJK (T) 28 1.5 juta
4 Sekolah Menengah Persendirian 5 1.0 juta
Jumlah 172 8.5 juta
PELAJAR ISLAM DI PENANG DIBERI PERUNTUKAN YANG SAMA DENGAN PELAJAR KAFIR SEDANGKAN JUMLAH PELAJAR ISLAM MELEBIHI JUMLAH PELAJAR INDIA DI SJKT.ADILKAH INI? APA PAS BUAT????