feedburner
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

feedburner count

PERMATANG PASIR : PENDAPATAN KERAJAAN NEGERI BERTAMBAH DARI SUMBER HARAM

BAJET TAHUN 2009 PR


88. Bagi tahun 2009, Kerajaan Negeri menganggarkan hasil yang dikutip berjumlah RM291,743,300 (Ringgit Malaysia: Dua RatusSembilan Puluh Satu Juta, Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu,Tiga Ratus). Komposisi hasil ini terdiri daripada hasil cukai sebanyakRM113.82 juta atau 39.01 peratus, hasil bukan cukai sebanyakRM121.28 juta atau 41.57 peratus dan terimaan bukan hasil sebanyak RM56.64 juta atau 19.42 peratus. Berbanding dengan anggaran tahun 2008 sebanyak RM 282.9 juta, pada keseluruhannya terdapat peningkatan hasil sebanyak RM8.85 juta pada tahun 2009 ( PENINGKATAN INI BERLAKU DARI MEROMPAK 20 % KAD TOUCH N GO DI JAMBATAN PULAU PINANG DAN PENAMBAHAN HOTEL MURAHAN, RUMAH URUT, PENJUALAN ARAK, PSAT PELACURAN DLL )disebabkan pertambahan dalam kutipan cukai tanah dan tunggakan,duti hiburan ( KAN DAH HABAQ), kutipan hasil bukan cukai yang antaranya termasuklah kutipan lesen panggung wayang,( APA KATA PAS. DULU KATA PANGGUNG WAYANG HARAM ) bayaran premium tanah berkaitanpemberian hak milik dan peningkatan faedah serta perolehan daripelaburan.