feedburner
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

feedburner count

BERSIHKAN BADAN KEHAKIMAN ATAU MAJLIS PEGUAM?

PERJUANGAN MAJLIS PEGUAM HAMPIR SAMA DENGAN MODUS OPERANDI PARTI POLITIK DAN KUMPULAN PENDESAK YANG LAIN.TIADA BEZANYA LAGI.
Badan Guaman semakin kotor apabila peguam sendiri menegakkan undang-undang dengan cara berdemonstrasi dan mereka sendiri tidak menghormati undang-undang.Negara akan menjadi KACAU BILAU apabila pengamal undang-undang sendiri melanggar undang-undang dan ingin mencipta undang-undang sendiri.Mengapakah Majlis Peguam seperti parti politik?Inilah akibatnya apabila peguam tidak profesional walaupun kerjayanya tergolong dalam bidang kerja ikhtisas.Mereka lebih menyakini bahawa demonstrasi lebih baik daripada undang-undang.Jika ini berlaku,dicadangkan supaya kerjaya peguam tidak diwujudkan kerana peguam sendiri membelakangkan undang-undang dan mereka sendiri mencabar keluhuran perlembagaan.