feedburner
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

feedburner count

BELANJAWAN 2008-JIHAD BASMI KEMISKINAN


Fakta Belanjawan 2008 :

1. Kerajaan memperuntukkan sebanyak RM214 juta bagi pelaksanaan skim pembangunan kesejahteraan rakyat dalam usaha membasmi kemiskinan tegar menjelang tahun 2010

2.kerajaan juga memperuntukkan sebanyak RM117 juta bagi melaksanakan program pengurangan kemiskinan dan program lonjakan mega.

3.kemudahan sedia ada di kawasan bandar akan ditambah seperti menyediakan latihan bagi pelajar tercicir khasnya mereka yang tidak tamat persekolahan di peringkat Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)

4. kerajaan akan memberi RM 30 juta kepada pertubuhan bukan kerajaan (NGO) bagi membolehkan mereka mengadakan program latihan yang bersesuaian bagi pelajar tercicir ini.

5. peruntukan tersebut juga diberi bagi memperluaskan program Kolej Komuniti dan Giat Mara ke kawasan bandar.